Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2016

soupdoup
22:10
6724 4c7b 500

July 29 2016

soupdoup
22:27
6051 1883
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vianiskowo niskowo
soupdoup
22:19
1820 eabe
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo
soupdoup
22:19
soupdoup
22:18
Reposted frombluuu bluuu vianiskowo niskowo
soupdoup
22:16
0308 75cc
Reposted fromsuper-hot super-hot viaxvou xvou
soupdoup
22:15
Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Nie naprawiaj komuś życia, pracy ani związku, jeśli nikt Cię o to nie prosi. Zajmij się swoimi sprawami, a jeśli masz za dużo czasu, to napisz wiersz, lub umyj okna. Ale nie wtrącaj się do życia innych ludzi, bo prędzej czy później niechcący dostaniesz łokciem w oko.
— Beata Pawlikowska
soupdoup
22:14
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski – Samotność w Sieci
Reposted fromSkydelan Skydelan viafearoflove fearoflove
soupdoup
22:14
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaxvou xvou
soupdoup
22:14
2142 1779 500
Reposted frombookinistka bookinistka viaxvou xvou
soupdoup
22:13
Reposted fromabsolem absolem vianiskowo niskowo
soupdoup
22:10
6366 27b9
soupdoup
18:52
soupdoup
18:52
5117 254e
Reposted fromslodziak slodziak

July 28 2016

soupdoup
23:43
4167 9be7
soupdoup
23:05
1769 247a
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viashoes shoes
soupdoup
23:05
0465 7ac4
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouuung youuung
soupdoup
23:05
0694 cecb 500
Reposted fromslodziak slodziak
soupdoup
23:05
0705 1cab 500
Reposted fromslodziak slodziak
soupdoup
23:05
7468 2f22
Reposted frompesy pesy viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl