Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

soupdoup
11:00
4416 fc5a 500
Reposted fromoll oll viaKabrioletta Kabrioletta
soupdoup
11:00
4409 8b41
Reposted fromoll oll viaKabrioletta Kabrioletta
soupdoup
11:00
6377 7edb 500
Reposted fromslodziak slodziak
soupdoup
11:00
6380 abb5 500
Reposted fromslodziak slodziak
soupdoup
11:00
6382 144a
Reposted fromslodziak slodziak
soupdoup
10:59
1016 dd67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
soupdoup
10:59
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
soupdoup
10:59
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
soupdoup
10:58
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
soupdoup
10:58
3010 13e7 500
soupdoup
10:58
soupdoup
10:58
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
soupdoup
10:58
Twój stosunek do samej siebie, decyduje o tym, jak widzi Cię mężczyzna.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
soupdoup
10:57
soupdoup
10:57

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
soupdoup
10:56
0179 ba6d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
soupdoup
10:56
10:56
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
soupdoup
10:56
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
soupdoup
10:56
2307 fc79 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl