Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

soupdoup
01:27
0332 f480 500
Reposted fromslodziak slodziak
01:09
soupdoup
01:09
soupdoup
00:47
soupdoup
00:46
Reposted frominpassing inpassing viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
00:46
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
soupdoup
00:43
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viavioloncelliste violoncelliste
soupdoup
00:04
1496 c918

July 09 2015

23:52
23:51
soupdoup
23:48
5819 3305
Reposted fromfoods foods
23:46
23:46
23:43
4239 d668 500
Reposted fromfreakish freakish
23:43
4228 86c3 500
Reposted fromfreakish freakish
23:43
4213 7b65
Reposted fromfreakish freakish
soupdoup
23:42
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafuckinmess fuckinmess
soupdoup
23:42
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafuckinmess fuckinmess
23:41
soupdoup
23:40
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl