Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

soupdoup
21:47
5859 7a54 500
Siostry, Agnieszka Krawczyk
soupdoup
21:43
3397 363a 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouuung youuung
soupdoup
21:43
"Mówiąc 'szczęście' nie mam na myśli wielkiego banana na ryju, podskoków radości i pękania ze śmiechu. Mam na myśli coś na kształt spokoju. Takiego spokoju, kiedy nic nie musisz, kiedy po prostu robisz swoje." ~ Włodek Markowicz
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viayouuung youuung
soupdoup
21:43
8656 97b5
Reposted fromlittlefool littlefool viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
21:42
21:42
5604 8c7c 500
Reposted fromvianne vianne viaurszulka urszulka
soupdoup
21:42
8498 72c3 500
Baltic Sea
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
21:41
soupdoup
21:41
soupdoup
21:41
soupdoup
21:40
4133 30f1
A croque Madame
soupdoup
21:40
5379 3796
Reposted fromweightless weightless viayouuung youuung
21:40
6837 5910 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaflyleaf flyleaf
soupdoup
21:39
Reposted fromjustshineon justshineon viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
21:39
soupdoup
21:39
7843 576e 500
Reposted fromslodziak slodziak
soupdoup
21:38

Z ciekawością przyjmuję współczesne podejście na przykład do związków: ludzie żyją bez legalizacji, czyli de facto bez pełnego zaangażowania - trochę na próbę, trochę dla minimalizacji ryzyka, że to jednak nie ten partner czy partnerka. Tak na pół etatu. Może jestem staroświecki, ale uważam, że miłość nie jest półetatowa. Miłość jest stanem zaangażowania uczucia na sto procent, więc dlaczego legalizacja ma ją zabić? To, że ludzie po symbolicznym "biorę sobie ciebie za żonę/męża" mogą zmniejszyć swój poziom zaangażowania w związek, nie oznacza, że jest to reguła. To zależy od każdego indywidualnie. Na pewno deklaracja ślubna nie zabija miłości. Zatem w wielu momentach życia powstrzymujemy pełne zaangażowanie, co według mnie nie pozwala dopełnić się naszej życiowej odwadze. Brakuje tego czwartego elementu - wręcz najistotniejszego. (...) Nie ma odwagi bez zaangażowania. Jest półodwaga.

- Jacek Walkiewicz

soupdoup
21:37
6797 2fd3
Reposted fromlittlefool littlefool viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
21:36
soupdoup
21:36
8226 713a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayouuung youuung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl