Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

soupdoup
15:12
5505 5957 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
15:11
- (...) Czym jest dla ciebie kobiecość?

- Gdy ktoś o tym mówi, zwykle zwraca uwagę na wygląd kobiety, jej sposób poruszania się, patrzenia, zachowania. Dla mnie to przede wszystkim ciepło, opiekuńczość, ale i umiejętność bycia zalotną i tajemniczą. Jednak dużo ważniejsza od urody jest akceptacja siebie. Kobieta piękna to kobieta pewna siebie, która dobrze rozumie swoje gesty i zachowanie. Taka, która poznała swoje potrzeby, wie, czego chce i czego oczekuje od swego partnera.
— Paulina Krupińska dla magazynu "Skarb" 04.2017
Reposted fromflorentyna florentyna viafoodforsoul foodforsoul
15:11
Everything is never enough
Gdansk, Poland
Reposted fromfreakish freakish
15:10
3070 d7a8 500
Reposted fromleifvr leifvr viaflyleaf flyleaf
15:10
3863 7a3c 500
Reposted fromnudes nudes viaflyleaf flyleaf
soupdoup
15:10
Reposted fromoll oll viaslodziak slodziak
soupdoup
15:10
Red velvet brownie mug cakes
Reposted fromfoods foods
soupdoup
15:09
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaflyleaf flyleaf
soupdoup
15:08
patrzę, jak lawinowo głupie dziewczyny wychodzą za mąż i myślę, a może to jednak ja jestem ta głupia?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
15:03
soupdoup
15:02
15:02
5208 9929 500
soupdoup
15:02
8983 cbf4
Reposted fromkarahippie karahippie viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
14:57
0226 90f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayouuung youuung
14:56
6290 06cf 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaflyleaf flyleaf
14:56
5308 16a1
Reposted fromstrzepy strzepy vialatusek latusek
soupdoup
14:55
0231 bf76
Reposted fromkarahippie karahippie vialatusek latusek
soupdoup
14:55
6966 6b95
Reposted fromcgmichi cgmichi vialatusek latusek
14:55
8721 59d3 500
Reposted fromtwice twice vialatusek latusek
soupdoup
14:55
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl